Misha Sakharoff
Spread the Word!

reversere Alzheimers foto af hængelås som kærlighedssymbol

Hjælp os med at reversere Alzheimers

Vi starter nu forsøg med at reversere Alzheimers ved at lægge livsstilen radikalt om og fjerne kroniske belastninger af kroppen. Vi inviterer nyligt diagnosticerede og deres pårørende til at være med.

Vi er øjenvidner til en verdensomspændende pandemi af neurodegenerative sygdomme som Alzheimers og Parkinsons. Vores eget land står ikke tilbage for USA eller England, hvad det angår.

Det virkeligt foruroligende er, at de nydiagnosticerede bliver yngre og yngre, og at sygdommen hos de yngre ser ud til at få et hurtigere, nærmest galopperende forløb.

Jo mere vi går i dybden med livsstilssygdommene, jo mere begynder vi at forstå, at det er degenerative sygdomme. Vi taler om neurodegenerative sygdomme, når det er neuronceller, der degenererer, men andre celler kan også degenerere, og så resulterer det i andre diagnoser.

Vores individuelle genetiske kode kan være særligt disponeret for en bestemt sygdom, men den udløsende faktor er i alle tilfælde det samme. Vi lever i det samme samfund. Vi lever med de samme belastninger:

Vi bevæger os for lidt.
Vi spiser forkert.
Vi lider af kronisk stress.
Vi trækker vejret forkert.
Der opstår store huller i vores immunforsvar.

Alle disse belastninger bliver akkumuleret over årene, og til sidst trigger de vores DNA til at udtrykke sig. Hos den ene udvikler det sig til astma. Den anden får diabetes. En tredje døjer med hjerte-kar-problemer.

Fjern belastningen, og symptomerne forsvinder

Det, der udløser Alzheimers, er også det vi skal sætte ind på, når vi vil standse eller reversere Alzheimers.

Hver enkelt livsstilssygdom har sine egne symptomer, som vi skal være opmærksomme på. Men når vi taler om at reversere sygdom, så er det altid de samme belastninger, vi kommer til at arbejde med.

Når vi arbejder systematisk med alle livsstilsfaktorer på en gang, så bliver resultatet altid større end den simple sum af komponenter.

I 2016 kunne den amerikanske forsker Dale Bredesen offentliggøre forsøg, som dokumenterede, at det er muligt at reversere Alzheimers. I forsøget blev ni ud af ti nydiagnosticerede symptomfri og kunne genoptage deres arbejde.

Vi har gennemgået Bredesens protokol og konstateret, at han i dette forsøg har arbejdet med de samme fem livsstilsfaktorer, som vi arbejder med i Sakharoff-protokollen.

Undgå at forveksle årsag og virkning

De fleste andre indenfor Alzheimers-forskningen fokuserer på plak-dannelser i hjernen og ser dem som årsagen til Alzheimers. Det er forkert. Det er lige så forkert som at antage, at kolesterol i blodet er årsag til hjertesygdomme eller højt blodtryk. Proteinerne kommer ikke på banen for at skade cellerne, men for at afhjælpe symptomerne på et meget større problem. Plak-ophobningerne er bare symptomer, de er ikke sygdommens udløsende faktor.

Måske er det her vi skal søge forklaringen på, at den konventionelle medicin helt frem til i dag regner Alzheimers og beslægtede sygdomme for uhelbredelige og koncentrerer sig om at tilbyde pleje og lindre symptomer.

Hjælp os med at iværksætte et dansk forsøg

Vi vil, med afsæt i de lovende amerikanske forsøg i 2016, lave et tilsvarende forsøg i Danmark. Vi søger derfor kontakt med danskere, som for nyligt har fået diagnosen Alzheimers, og deres pårørende.

Vi vil over et forløb på 50 uger introducere og indarbejde en livsstil, som genopretter en normalt sund balance på alle de områder, hvor vi før har udsat kroppen for kronisk belastning.

Vi vil i løbet af få måneder genopbygge kroppens evne til at få fuld valuta ud af den ilt og de næringsstoffer, som blodet transporterer til cellerne. I samme tidsrum vil vi genopbygge kroppens evne til at skaffe sig af med ophobede toksiner og kroniske betændelsestilstande, som skader både væv, vitalitet, kognitive evner og energiniveau.

Vi vil i det samlede forløb give deltagerne den fysiologiske baggrundsviden de behøver for at tage fuldt ansvar for eget helbred og dets vedligehold i hverdagen.

Vi vil med dette forsøg bevise, at retablering af en sund livsstil og reduceret udsættelse for fysisk, mental og kemisk stress, kan reversere sygdom og ikke blot det – vi kan opbygge et helbred, som er stærkere end det vi havde, før sygdommen meldte sig.

Læs mere om det danske forsøg her

Print Friendly, PDF & Email

About the Author Carsten Legaard

follow me on:

Leave a Comment: