Misha Sakharoff
Spread the Word!

Et læserbrev til Politiken ifm. den seneste Knæk Cancer kampagne

I forbindelse med den seneste Knæk Cancer kampagne, efterlyser jeg klare tal på hvordan de indsamlede midler forvaltes. Der er noget som tyder på omfattende misbrug.

Cancer er en profitabel forretning. Hvis du er i tvivl, så er her nogle tal som kan få dig til at spærre øjnene gevaldigt op:

  • Ifølge medicinalbranchen, ligger standard-omkostning for udvikling af en enjelt type cancermedicin på ca. 2.6 milliard dollars.
  • En uafhængig analyse af produktion af de nyeste 10 typer cancermedicin viser et tal som er 3 gange lavere – 0.75 milliard dollarss [4]
  • Flere af de største medicinselskaber bruger deres forskningspenge næsten udelukkende på at udvikle kopi-medicin.
  • Prisudviklingen på cancer-medicin overhaler ofte inflationskurven med 10%.

Af de midler som bliver brugt på ny forskning fokuserer størstedelen på udelukkende genetisk forskning. Og det er på trods af kun en lille brøkdel af cancer er 100% genetisk betinget. F.eks. leukemitypen CML er forårsaget af en enkelt mutation, som er ens for alle patienter, og som kan derfor adresseres direkte med stor precision og uden altødelæggende bivirkningers [1].  Ifølge undersøgelse af 11 typer brystkræft og 11 typer af tarmkræft, er de allesammen drevet af over 120 primære mutationer og 550 sekundære mutationers [2].  Derfor er det normalt umuligt at ramme dem med enkelte typer medicin. Og jo flere typer medicin bruger samtidigt, des større ødelæggende effekt på hele menneskets stofskifte. Det gælder alle typer cancer, med meget få undtagelser, som f.eks. CMLs[3]

Ifølge forskning publiceret i American Journal of Medicin i 2017, har 72 typer cancer-medicin godkendt af FDA mellem 2002 og 2014 kun forlænget cancer-patienters liv med gennemsnitlige 2.1 måneds [5]. Samtidigt har 2/3-dele af medicin godkendt af FDA mellem 2014-2016 slet ikke vist noget som helst livsforlængende effekts [6]. Hvorfor har disse chokerende tal ikke fået regeringerne til at slå alarm?

Meget af den seneste forsking viser at cancer er ikke en genetisk sygdom, men derimod en metabolisk stofskifte-syndrom. I lægevidenskab og fysiologi er syndrom betegnelsen for en samling af flere klinisk synlige tegn, symptomer, fænomener eller karakteristika som ofte optræder sammen. Cancer er en syndrom som er betinget af bivirkninger af livstil og misbrug, som typisk kommer i udbrud når disse bivirkninger er akkumuleret over længere tid, typisk 15-25 år. Cancer er, ligesom Alzheimers, Diabetes, Astma og andre store livsstilssygdomme, en multifaktoriel syndrom – ikke en enkelt-faktor sygdom. Alle disse faktorer kan få vores gener til at ‘komme til udtryk’ og trigge forkellige livsstilssygdomme afhængigt af vores forskellige DNA. Forskningsområdet epigenetik arbejder med genetikken som sekundær faktor ift. miljøet og livstilen som den primære faktor. Derfor kan krigen imod cancer ikke vindes ved at bruge alle midler på udelukkende genetisk forskning. Det er og bliver en Storm-P-agtig løsning, fokuseret på symptomer i stedet for årsager.

Derimod kan krigen vindes ved oplysning, undervisning, livsstilsforandring, omlægning af kost og moderat træning. Det er meget i det seneste forskning som tyder på – både på områder cancer, alzheimers, diabetes og andre livsstilssygdomme.

Som det er nu, accepterer medicinalindustrien ikke vores ret til at tage ansvar for vores eget helbred. Som det er nu, anskuer industrien medicin, stråling og kirurgi som de eneste pålidelige metoder. Der er et udpræget behov for et paradigmeskifte, hvor industrien gradvist vil skifte fokus: Education instead of Medication – Oplysning frem for Medicinering. Ikke-invasive terapier frem for jagten på de nye genetiske genveje til at opfinde invasive kemiske midler, som generer milliarder i indtjening.

Tilstande i andre områder af forskning indenfor livsstilssygdom ligner hinanden. De seneste årtiers vanvittig dyre genetiske forskning i Alzheimers er resulteret i 10 medicin-typer som har vist sig i bedste fald ubrugelige og i værste fald livsforkortende. “The Game of Throwns” kaldes denne situation i Alzheimersforskningen af forskeren Dale Bredesen. I sin seneste metaboliske studie kunne han bevise at kognitiv tilbagegang kan stoppes og sygdommen reverseres for 9 ud af 10 ny-diagnosticerede Alzheimers patienters [7]. Altsammen gennem livsstisforandring, kostomlægning og moderat træning i stedet for medicin. På trods af det bliver Alzheimers stadig kaldt irreversibel sygdom…

Og så er der flere million-dollars spørgsmål som trænger sig på og venter på at blive besvaret på vegne af millioner af mennesker som dør hvert år af livsstilssygdomme.

  • Hvad gør vi mens vi venter på at industrien skifter fokus fra behandling og profit til forebyggelse og læring?
  • Skal vi vælge at tage ansvaret for helbredet i egne hænder mens industrien bruger milliarder på mirakelpiller som er dømt til at mislykkes?
  • Kunne vi distribuere ressourcer fra Knæk Cancer anderledes – i stedet for at spilde dem alle på udelukkende genetisk forskning i en sygdom som ikke er genetisk?
  • Hvad hvis vi i vores fantastiske miniput-land Danmark kunne vise omverdenen at forskningspenge kan med fordel bruges på forskning i stofskifte-betingede kure mod cancer?

Hvad synes du?

Kilder:
1. https://www.nytimes.com/2017/09/11/health/cancer-drug-costs.html?_r=0
2. https://medium.com/@drjasonfung/gleevecs-false-dawn-4315062d690d
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959974
4. https://www.washingtonpost.com/business/this-drug-is-defying-a-rare-form-of-leukemia–and-it-keeps-getting-pricier/2016/03/09/4fff8102-c571-11e5-a4aa-f25866ba0dc6_story.html?utm_term=.bdddd28504dd
5. https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/1891387
6. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2589085
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25324467

Print Friendly, PDF & Email

About the Author Misha Sakharoff

Min brændende interesse for menneskelig fysiologi er forankret i vidt forskellige områder af ekspertise som kampsport, musik og lang professionel karriere. Min kernekompetence ligger i kombinationen af fysiologisk viden om stressmekanismer og deres tætte forhold til åndedræt, muskelspænding og kropsbalance.

Leave a Comment: