Foredrag om medicinfrie heling af livsstilssygdomme

Kom til foredrag om medicinfri reversering af livsstilssygdomme: Hvad fortæller den nyeste forskning os om at få energi, overskud og en krop som en yngre udgave af os selv…

Misha Sakharoff og Nana Sefeld Dalby fortæller i en ny bog på dansk om et helt nyt sundhedsparadigme for det 21. århundrede.

Bogen er planlagt til udgivelse i sommer 2018, men du er inviteret til eksklusiv forpremiere. Her vil de to forfattere give dig en række gode eksempler på, hvorfor vi har brug for et nyt sundhedsparadigme og hvorfor.

 

Første bog på dansk om integrativ sundhed

“Forstå din livsstilssygdom – Praktisk, evidensbaseret guide til selvhelbredelse” er en bog som har fokus på livsstilssygdomme og hvad der skal til for at undgå disse sygdomme – uden medicin og invasive medicinske terapier.

Bogen er planlagt til udgivelse til sommer i år. Bogen er baseret på min mangeårige erfaring som integrativ sundhedsingeniør, peak-performance træner, samt Buteyko åndedrætsterapeut og ophavsmand til Sakharoff Protokollen senest beskrevet i min forskningsartikel om integrativt helbred udgivet på medicinsk forlag Elsevier Publishers (læs historien nederst på siden). Bogen er skrevet i samarbejde med Nana Sefeld Dalby, kendt i Danmark som vinder af den store bagedyst konkurrence på DR1. Nana er nu cand.scient. i Food Innovation and Health fra Københavns Universitet og arbejder som selvstændig sundhedskonsulent på fedforandring.dk.

Når vi skal opnå en brugbar forståelse for vores helbred, må vi se på det fulde billede og ikke kun fragmenter. Vi har en videnskabelig tradition for specialister. Hvis du har brug for en specialist i vejrtrækning, så går du til en åndedrætsterapeut. Har du brækket en fod, går du til en ortopæd. Har du dårlige øjne, går du til en øjenlæge. Har du muskelspændinger, går du til en fysioterapeut. Har du brug for en kostændring, går du til en diætist. Hver eneste gang, du henvender dig til en specialist, får du kun et snævert perspektiv på din samlede tilstand.

Denne bog tilbyder et bredere perspektiv på sundhed. Vi tager en helhedsorienteret tilgang til sundhedsaspektet. Den samme faktor kan nemlig give sig udslag i mange forskellige symptomer og gener. Vi kigger også på symptomer, men vi leder samtidig efter årsager! Gennem hele bogen taler vi om en normalisering af kroppens symptomer: normalisering af vejrtrækningen, normalisering af vores immunsystem, normalisering af vores ernæring – af vores sundhed. Vi skal have en normalisering af hele vores system, så vi får mulighed for at leve unormalt længe og unormalt sundt – for det er jo det, der er vores mål.

Forskerne har længe været enige om at alle livsstilssygdomme pr. definition trigges af de samme faktorer – kronisk stress og kronisk inflammation.Den genetiske disponering som vi hver især har for de forskellige sygdomme er derfor sekundær. Vi bliver nødt til at forstå at hvis vi skal de kroniske livsstilssygdomme til livs må vi se på årsager – istedet for symptombehandling. 

Al den snak om dårlige gener – er det ikke bare en dårlig undskyldning?

Det er virkningsløst at behandle kroniske sygdomme med midler forbeholdt til akutbehandling. Det har det eskalerende epidemiske omfang af livsstilssygdomme bevidst i den sidste halvdel af det forrige århundrede.
Kom og at bliv inspireret med den praktiske tilgang til det nye sundhedsparadigme for det 21. århundrede!

 

Ved forpremieren kan du desuden

  1. Forudbestille bogen “Forstå din livsstilssygdom – Praktisk, evidensbaseret guide til selvhelbredelse” til VIP-pris,
  2. Købe og få signeret Nanas nyudkomne kogebog KETO for begyndere,
  3. Få 25% rabat på et intro-forløb i SAKHAROFF PROTOKOLLEN, en integrativ medicinfri metode som har hjulpet mange til at reversere astma, hjertesygdom, diabetes og en hel række andre livsstilssygdomme.

Vel mødt i hyggelige omgivelser i JUHL-SØRENSENS koncertsal!
PS: og måske giver vi et ekstra nummer…

Tilmelding til foredrag

JUHL-SØRENSEN koncertsal, Brofogedvej 10, 2400 KBH NV – lige ved Nørrebro st.
Onsdag d. 7 Marts, kl.19.30-21.30

Kom til et intimt foredrag før udgivelsen – TRYK HER FOR TILMELDING!

Respektfuldt
Misha Sakharoff
Integrative Health Engineer, M.Sc, IPMA, MBPI, MBBEA
Educator, public speaker

mob: +45 2073 5306
mail: misha@sakharoff.com
web: www.sakharoff.com
in: linkedin.com/in/200966
skype: misha.sakharoff

 

HJÆLP OS MED AT SPREDE BUDSKABET VIDERE til din familie, venner og bekendte på Facebook!

Den viden som vi formidler til foredrag har allerede reddet mange liv og har et potentiale til at hjælpe rigtig mange mennesker!

Min forskningsartikel om synergieffekt fra kombineret optimering af åndedræt og ernæring

Min første videnskabelige forskningspublikation udkommer allerede i oktober 2018 på et af verdens mest anerkendte videnskabelige forlag, Elsevier Publishers. Forlaget er en af de vigtigste bidragsydere til PubMed, som er verdens største søgbare online-bibliotek for medicinsk videnskab. Min 30-siders artikel er blevet peer-reviewed og godkendt af en forsker og en læge. Den har et langt navn “Buteyko breathing and ketogenic diet as potential hormetins in non-pharmacological metabolic approaches to health and longevity”. Det drejer sig om synergieffekt fra kombineret optimering af åndedræt og ernæring.

I artiklen foreslår jeg en universel protokol for sundhed og robusthed (Universal Protocol for Health and Resilience – UPHR), der integrerer flere grundlæggende områder af menneskers sundhed i en struktureret proces af træning og livsstilsændring. Ideen bag UPHR er at visualisere og kortlægge forbindelsen mellem det cellulære og det menneskelige miljø for at åbne op for målbare virkninger på sundhed og modstandsdygtighed gennem træning og livsstilsændring. Artiklen kridter banen op til, at vi kan overtage ansvaret for vores egen sundhed – uden medicin. Derfor taler jeg om NPMA – “Non-Pharmacological Metabolic Approaches to health and longevity”.

Artiklen blev til som et led i et samarbejde med Suresh Rattan, som er aldersforsker, ph.d. og dr.scient. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Suresh har publiceret over 250 videnskabelige artikler og 15 bøger om alder og aldring, senest bogen “Alder” udkommet på dansk i 2017. I løbet af det sidste år har Suresh bidraget med videoforelæsninger om moderne aldersforskning til vores nye online træningsprogram for reversering af demens og Alzheimers. Efter at han lærte vores program at kende indefra, inviterede han mig til at bidrage med et afsnit om integrativ sundhed til hans kommende udgivelse “Science of Hormesis in Health and Longevity”. Forskningen indenfor integrativ sundhed fra den og andre artikler bliver populariseret i vores nye kurser på dansk og engelsk. Kurserne bliver ligeledes tilgængelige i sommeren 2018.