Misha Sakharoff
Spread the Word!

Alzheimers og demens: Lær at forebygge

Alzheimers og demens: Lær at forebygge

Hvorfor optræder ordene Alzheimers og demens næsten aldrig sammen med ordet forebyggelse i det danske sundhedssystem?

Mange års forskning har efterhånden gjort det klart, at Alzheimers og demens kan både forebygges og reverseres. Herhjemme omtaler Sundhedsstyrelsen stadig Alzheimers og demens som uhelbredelige.

Hele sundhedssektoren og hele den nationale handlingsplan sigter imod at give os den bedst mulige behandling, når sygdommen først har ramt os og vi har fået diagnosen. Ikke et ord om forebyggelse.

Før diagnosen: Ingenting.

Efter diagnosen: Intet håb om helbredelse.

Men stor vilje og rigelige bevillinger til kærlig pleje og omsorg af de syge.

 

Alzheimers og demens: Skæbne eller håb

Jeg kender et par nydiagnosticerede, som ikke er enige i den prioritering. De nægter begge to at opgive håbet og lade sig indlogere på et demenscenter. Er de en belastning for deres pårørende? Sikkert. Er deres prioritering selvtilstrækkelig? Sikkert. Men hvad er en tilværelse, hvis den er fuld af omsorg, men uden håb og uden kamp? En mellemstation før døden?

Tilbage til Alzheimers og demens forebyggelse. Hvis vi baserer hele vores sundhedssystem på den antagelse, at sygdom er noget, som kommer til de fleste af os, at det er en uafvendelig skæbne og at det for et stort antal sygdommes vedkommende er uhelbredeligt, sker der så ikke det, at vi allesammen overtager denne tænkemåde og bare venter på, hvornår det mon skal blive vores tur?

Er udsigten til kronisk og uafvendelig sygdom ikke så frygtfremkaldende, at vi skyder tanken fra os og parkerer den på hold et eller andet sted i fortrængningen?

 

Frygten for Alzheimers og demens

Begge reaktioner svarer til det lille jungledyrs reaktion på brilleslangens hypnotiske bevægelse. Dyret kigger på sin modstander paralyseret af frygt og fascination, og om lidt er det forvandlet til slangens aftensmåltid.

Derfor – alene begrundet med optimisme og håb – tillad mig at insistere på forebyggelse som en del af den nationale prioritering, tak!

Og tillad mig at påpege, at mens vi venter på sundhedsministeren, sundhedsstyrelsen og alle de pligtopfyldende sundhedsprofessionelle, så er der faktisk meget vi selv kan gøre for at forebygge såvel Alzheimers og demens som andre alvorlige kroniske sygdomme.

 

Alzheimers og demens forskningen

De seneste ti år har flere videnskabelige forsøg, publiceret i internationale lægelige tidsskrifter, påvist en sammenhæng imellem Alzheimers og dysfunktionelt stofskifte. De seneste af undersøgelserne har tilmed påvist, at når ubalancerne i stofskiftet bringes tilbage til normaltilstanden, så standser man ikke blot udviklingen af Alzheimer’s symptomer; man kan også reversere symptomerne.

Læren af disse forsøg er først og fremmest, at vi bliver nødt til at gøre op med den skæbnetro, som har placeret et stort og tungt skilt med teksten “uhelbredelig” på disse sygdomme.

Dernæst er de et vink med en vognstang til alle os, som “står i kø” til at blive ramt af en af disse aldersbetingede sygdomme. Vi kan bogstavelig talt forlade vores plads i Alzheimers og demens køen og gå i en anden retning. Vi kan forebygge, og vi kan gøre det selv. Alt, hvad der behøves, er viden om, hvordan vi normaliserer ubalancer i stofskiftet og de kroniske betændelsestilstande, som de fleste af os udsætter kroppen for fra den tidlige ungdom.

Vi kan bogstavelig talt forlade vores plads i Alzheimers og demens køen og gå i en anden retning.

 

Få et gratis indblik i nyeste Alzheimers forskning

I Sakharoff Lifesaver har vi igennem de sidste fire år arbejdet med både forebyggelse og helbredelse uden medicin, men med daglig træning og omlægning af livsstilen fra “sød” til “sund”- fra “stresset” til “fattet”.

Vi har baseret hele dette arbejde på de selv samme forskningsresultater, som på forunderlig vis har undgået de danske sundhedsmyndigheders opmærksomhed. Vi har sammenfattet disse forskningsresultater og vores egne erfaringer i et 8-ugers online kursus, og i dag tilbyder vi dette kursus til alle sundhedsprofessionelle og alle sundhedsinteresserede i Danmark. Vi synes det haster med at få udbredt denne positive ny viden, så vi gør det helt gratis.

Du kan registrere dig til kurset herunder.

 

Udsæt ikke beslutningen

Det vi udsætter til i morgen, er ofte glemt før det er blevet aften. Ikke fordi vi er demente, men simpelt hen fordi vi lever travle liv, som er overfyldte med informationer. Men den viden, du kan få her, vil du ikke undvære. Tro mig! Hvis du på et senere tidspunkt fortryder din tilmelding til det gratis kursus, er det simpelt og nemt at melde sig fra igen.

Tilmeld dig her:

Tilmeld: 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

About the Author Carsten Legaard

follow me on:

Leave a Comment: